Støtt kvinnelige gründere

Spare- og lånegrupper er et av de mest effektive verktøyene for verdens aller fattigste å skaffe økte inntekter og nye muligheter. Det er en form for sparebasert mikrofinans utviklet av CARE i Niger for 25 år siden. Gruppene har i dag over tolv millioner medlemmer i 70 land. Siden flertallet er kvinner, er gruppene også viktige for å fremme deres økonomiske, politiske og sosiale deltakelse. CARE har som mål å gi 30 millioner kvinnelige entreprenører støtte til å starte næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser innen 2020. Da må de også få støtte til å utvide virksomheter utover det som er mulig i spare- og lånegrupper. Det vil vi gi, og da trenger vi å ha med næringslivet på en dugnad!

Kvinnelig entreprenør

Fembarns moren Joselyne Nikuze (41) fra Rwanda er lærer og driver egen butikk ved siden av. Da hun ble medlem av en spare- og lånegruppe gjennom CARE fikk hun sitt første lån på kr. 560,-. Hun har nå to ansatte i tillegg til seg selv, og kan sørge for hele familiens skolegang og helse. Hun er også rådgiver for andre kvinnelige entreprenører i nærmiljøet.

Jobber for kvinners rettigheter

Fadimata jobber for kvinners rettigheter og entreprenørskap. Hun er lederen for låne- og sparegruppe opplæringen i Mali. Til sammen har hun hjulpet over 500 andre kvinner med å starte bedrifter i landet- og løfter hele samfunnet med sitt engasjement!

FNs bærekraftsmål

For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

Les mer