Støtt opp om Kvinnelige gründere

I Mali, Niger, Rwanda og Myanmar

Kvinner med stafettpinne

Grunderstafetten

Hvem har stafettpinnen?

FNs bærekraftsmål

FNs mål er at innen 2030 skal fattigdom være utryddet. Det får vi ikke til dersom kvinner holdes utenfor. Fattige land går glipp av verdifull vekst når kvinner ikke inkluderes i politikken, i lokalsamfunnet – og ikke minst i økonomien. CARE har et eget mål om å få én millioner kvinner ut av fattigdom innen 2020.

Mer om målene

Støtt kvinnelige gründere

Kvinnelige entreprenører er nøkkelen til endring – fordi kvinner hjelper flere enn seg selv. Vi har gitt starthjelp til kvinnelige entreprenører i over 25 år. Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper forandring. Nå kan du hjelpe oss i arbeidet!

Støtt en gründer her

VÅRT MÅL: 1.000.000 kvinner ut av fattigdom

Resultat pr. 01. nov. 2016